Sto. Tomas de Villanueva, OSA

Sto. Tomas de Villanueva, OSA
Palagiang Novena kay Santo Tomas de Villanueva

Friday, May 17, 2013

ANG BUHAY AT LARAWAN NI SANTO TOMAS DE VILLANUEVA

Hindi bahagi si Santo Tomas de Villanueva sa mga tanyag na santo ng Santa Iglesia Katolika. Marami ang hindi nakakakilala sa kanya at sa kanyang kabanalan. Bagaman tanyag siya sa Orden ni San Agustin kung saan itinanghal siyang Patron ng Pag-aaral. Sa Pilipinas maraming parokya ang nakapangalan sa kanya sa gawing Bisayas. Sa Luzon, mayroon naman siyang mga kapilya. Sa Bayan ng Pasig, siya naman ay pintakasi sa barangay Santolan.

Bagaman 215 taon nang patron si Santo Tomas de Villanueva sa Santolan, marami sa mga kasulukuyang mananampalataya ang hindi nakakakilala sa kabanalan ni Santo Tomas de Villanueva. Alam ang kanyang pangalan ngunit hindi kilala ang kanyang naging buhay. Lingid sa kaalamanan ng marami ang mga larawan na katha ng mga deboto ni Santo Tomas na nagpapakita ng kanyang buhay at ala-ala. Ngayon sa pamamagitan ng larawan, ating bagtasin ang buhay at kabanalan ni Santo Tomas de Villanueva. Sa saliw ng mga himno at awit ating pagnilayan ang buhay ng banal na Arsobispo ng Valentia.

http://youtu.be/DskqmyoJzIQ

No comments:

Post a Comment